Jak postupovat při reklamaci

Poškození při přepravě

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn nepřevzít  zboží od dopravce. Pokud zákazník zboží přijme a je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek.

Mechanické poškození

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení písemnou zprávou prodávajícímu pomocí „REKLAMAČNÍ SCHRÁNKY“,  nejdéle však do 24 hodin od převzetí zásilky kupujícím (pro urychlení je vhodné obratem provést i telefonické hlášeni). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat a dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Výrobky jsou při expedici kontrolovány a baleny dostatečně, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození při vynaložení přiměřené péče ze strany přepravce. Doporučujeme proto věnovat náležitou pozornost i relativně drobným poškozením přepravních obalů, protože po převzetí zásilky od dopravce leží důkazní břemeno o mechanickém poškození na straně kupujícího a dopravce se ke zpětnému uznání škody zpravidla staví zamítavě.

Nekompletnost dodávky

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kompletnosti nebo množství), je povinen ihned o tomto stavu podat písemnou zprávu prodávajícímu pomocí „REKLAMAČNÍ SCHRÁNKY“, nejdéle však do 24 hodin od převzetí zásilky (pro urychlení je vhodné obratem provést i telefonické hlášeni). K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout a dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou

Závada na zboží v průběhu záruční lhůty

Nejrychlejší a pro Vás nejpříjemnější cesta při vyřizování reklamací v záruční lhůtě je zaslání reklamovaného zboží, přímo do autorizovaného servisu. Adresu si můžete vyhledat na našich stránkách ZNAČKY A SERVIS  podle značky. Další možnost jak vyhledat adresu výrobce je v  záručním listě od reklamovaného zboží. Nutností pro hladký průběh reklamace je přiložení kopie daňového dokladu o nákupu zboží, originál záručního listu a podrobný popis závady k reklamovanému zboží, kde podrobně popište závadu. Prosím dbejte na kompletnost a řádné zabalení reklamovaného zboží, vyvarujete se tím dalším nepříjemným komplikacím během reklamace.

V případě reklamace prosím využijte formulář  "REKLAMAČNÍ SCHRÁNKA". Do tohoto formuláře vyplňte údaje nutné k vaší identifikaci a podrobně popište případnou závadu či žádost. V případě vyplnění a odeslání formuláře Vás budeme obratem kontaktovat (bežně do 24 hodin v pracovní dny).

Kontakt

EGRIKON s.r.o. Vrchoviny 63
54901 Nové Město nad Metují IČ: 28778367

Telefon +420 491 114 334
Telefon
Mobil +420 739 630 778
Mobil Robert Konvalina
E-mail obchod@egrikon.cz
Web www.dodilny.cz

Otevírací doba Pondělí - 7:00 - 17:00
Úterý - 7:00 - 17:00
Středa - 7:00 - 17:00
Čtvrtek - 7:00 - 17:00
Pátek - 7:00 - 17:00
Sobota - po předchozí dohodě
Neděle - po předchozí dohodě

Prodavač e-shopu

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište nám o něj!

essox

Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com   Katalog internetových obchodů a služeb  “dodilny.cz“

Evropský katalog      Seo servis JakNaWeb.com - vše o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML, výroba a tvorba www a web grafika